Polityka prywatności

Polityka Prywatności oraz zasady wykorzystywania plików Cookies

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Sklep Internetowy prowadzony pod adresem led-online.pl przez INCOTEX POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Markach (Al. Piłsudskiego 114, 05-260 Marki). Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.
2. Administratorem danych osobowych jest INCOTEX POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Markach (Al. Piłsudskiego 114, 05-260 Marki), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS: 0000256655, NIP: 5213387557, REGON: 140536775 (zwana dalej „Administratorem”).
3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO .
4. Administrator informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera.
5. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.

 

§ 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W Sklepie Internetowym dane osobowe zbierane są w następujących przypadkach:
  1) w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu Internetowego związanej z rejestracją Konta oraz składaniem Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)
  2) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
    a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.
  3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
    b) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

 

§ 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez
Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z
usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa,
w tym rozporządzenia unijnego RODO.
2. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.
3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
  b) przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie Sklepu Internetowego),
  c) podmiotom obsługującym płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym,
  d) podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne oraz doradcze.

 

§ 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie:
  a) niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.

 

§ 5 PROFILOWANIE
1. Sklep Internetowy może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.
2. Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

§ 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1. Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień, takich jak:
  a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
  b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
  c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
  d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 21 RODO i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
  e) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – podstawa prawna art. 17 RODO,
  f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,
  g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,
  h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§ 7 PLIKI COOKIES
1. Sklep Internetowy używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepu Internetowego, a w szczególności do:
  a) dostosowania zawartości stron Sklepu Internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  b) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu Internetowego oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  c) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;
  d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;
  e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w Sklepie Internetowym i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
  a) utrzymania sesji Klienta Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
   b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu Internetowego, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
  a) dostosowania zawartości stron Sklepu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Klientów na strony Sklepu Internetowego.
5. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą zamieszczać zewnętrzne pliki Cookies:
  a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google
Ads, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console)
Więcej informacji https://support.google.com/googleads/answer/2407785 ;
  b) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
  c) Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl);
  d) Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie;
  e) THE POINT WE CARE ABOUT YOUR CUSTOMERS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (czater.pl);
    - W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia Klientom kontaktu z Administratorem za pośrednictwem  Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych;
  f) CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  g) Zendesk, Inc. z siedzibą w USA;
  h) Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie.
6. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Sklepu Internetowego.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator Sklepu Internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Sklepu Internetowego i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Klientów.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy
kierować na adres sklep@led-online.pl.
4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 24-10-2019.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl